AKTUALNOŚCI


Nasze ostatnie działania

Edukacja z #WellaFamily


Pandemia COVID-19 zmieniła nasz sposób postrzegania edukacji. Szkolenia i spotkania online stały się nieodłącznym elementem codziennej komunikacji z klientami. Wyciągnęliśmy wnioski z naszych działań edukacyjnych w digitalu podczas lockdownu i postanowiliśmy włączyć edukację online do naszej długofalowej strategii komunikacji.

Podczas wakacji na FB Wella Professionals Polska opublikowaliśmy cykl „Edukacja z Wella Family”. Każdy tydzień poświęcony był innej tematyce i wokół niej publikowaliśmy różne materiały edukacyjne: webinary, szkolenia live, inspiracje i produkt tygodnia, przekierowujący do platformy B2B.

Na kanałach Londa Professional zrealizowaliśmy cykl “Londa Summer School”, który stanowił kombinację szkoleń live i edukacyjnych video.

Każda z tych aktywności pozwala nam pozostawać w stałym kontakcie z naszymi klientami, informować ich o naszych promocjach, nowościach i ofercie edukacyjnej, a także inspirować ich każdego dnia.

Czy wiesz jakie marki mamy w naszym portfolio?


Poznaj marki w naszym portfolio

Więcej informacji